Voicetel.tv: Reorganizacja spółki, jej dalszy rozwój i plany eksportu