Płynność

Dzięki rozumieniu mowy, robot jest w stanie osiągnąć płynność rozmowy bliską ludzkiej.