Dialog to dużo więcej, niż komendy głosowe…

Rozwiązanie Brilliance

Brilliance rozpoznaje faktyczne intencje, wyrażane przez człowieka swobodnie w trakcie rozmowy telefonicznej, np:

  • “chciałbym zgłosić problem z dekoderem”
  • “ja dzwonię zapytać, kiedy zostanie usunięta moja awaria”
  • “przepraszam, czy o tej porze ja mogę porozmawiać na temat przedłużenia umowy?”

Robot nie tylko precyzyjnie rozpozna, czego dotyczy temat rozmowy, ale także dopyta klienta w razie potrzeby o dodatkowe szczegóły, żeby precyzyjnie skierować rozmowę do właściwego działu.

System komend głosowych

Systemy komend głosowych nie rozpoznają intencji klienta, a jedynie podpowiadają mu, jakich słów kluczowych użyć, aby skierować połączenie do odpowiedniego działu, np:

  • jeśli dzwonisz w sprawie bieżących płatności, powiedz “płatności”
  • jeśli dzwonisz w sprawie oferty, powiedz “oferta”
  • jeśli dzwonisz w innej sprawie, powiedz “inne”

Jedyny problem, jaki tego typu systemy eliminują, to dotykanie klawiatury telefonu podczas rozmowy. Niestety, w dalszym ciągu klient narażony jest na wysłuchiwanie długich list z opcjami wyboru oraz konieczność nawigacji po wielopoziomowych strukturach, czemu towarzyszy marnotrastwo czasu oraz niepewność związana z trafnością dokonywanych wyborów.