Career

Check who we are currently looking for to join us at Voicetel. By cooperating with Voicetel, you will be taking part in the creation of one of the most innovative technological solutions in the world. We require commitment, but we guarantee growth, which will pay off throughout your entire career.  Have a look at who we are currently interested in:

Full Stack Developer

Zakres obowiązków:

  • Realizacja nowych, oraz rozwijanie już istniejących projektów voicebotów;
  • Refactoring i wdrażanie voicebotów w środowisku deweloperskim i produkcyjnym;
  • Rozbudowa oraz obsługa wewnętrznych narzędzi rozwojowych;
  • Współpraca z wszystkimi działami Conversational AI Lab;
  • Mailowy i telefoniczny kontakt z klientami i partnerami.