Data / okres Typ Wydarzenie
2020-02-14 ESPI Informacja o dokonaniu transakcji przez osobę blisko związaną z członkami zarządu Emitenta
2020-02-14 ESPI Zawiadomienie od akcjonariusza Voicetel Communications S.A. - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki
2020-02-14 EBI Raport okresowy za IV kwartał 2019 r.
2020-02-13 EBI Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego
2020-01-21 ESPI Zawarcie umowy znaczącej
2020-01-16 EBI Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r.
2020-01-13 ESPI Informacja o dokonaniu transakcji przez osobę prawną blisko związaną z członkami zarządu Emitenta
2020-01-13 ESPI Zawiadomienie od akcjonariusza Voicetel Communications S.A. - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki
Data / okres Typ Wydarzenie
2019-12-28 ESPI Informacja o dokonaniu odpisów aktualizacyjnych
2019-12-23 ESPI Zawiadomienie od akcjonariusza Voicetel Communications S.A. - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki
2019-12-23 ESPI Informacja o dokonaniu transakcji przez osobę prawną blisko związaną z członkami zarządu Emitenta
2019-12-23 ESPI Zawiadomienie od akcjonariusza Voicetel Communications S.A. - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Sółki
2019-12-23 ESPI Informacja o dokonaniu transakcji przez osobę prawną blisko związaną z członkami zarządu Emitenta
2019-12-21 ESPI Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 grudnia 2019 r.
2019-12-21 EBI Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
2019-12-21 EBI Zmiana statutu spółki
2019-12-20 ESPI Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Voicetel Communications S.A. w dniu 20.12.2019 r.
2019-12-20 ESPI Korekta raportu ESPI 32/2019 Informacja o dokonaniu transakcji przez osobę prawną blisko związaną z członkami Zarządu Emitenta
2019-12-20 ESPI Zawiadomienie od akcjonariusza Voicetel Communications S.A. - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki
2019-12-20 ESPI Informacja o dokonaniu transkacji przez osobę prawną blisko związaną z członkami zarządu Emitenta
2019-12-20 ESPI Zawiadomienie od Prezesa Zarządu Emitenta - korekta przekazanych zawiadomień w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie
2019-12-20 ESPI Zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu Voicetel Investments Sp. z o.o. - korekta przekazanych zawiadomień w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie
2019-12-20 EBI Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Voicetel Communications S.A. w dniu 20.12.2019 r.
2019-12-10 ESPI Zawiadomienie od akcjonariusza Voicetel Communications S.A. - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki
2019-12-10 ESPI Zawiadomienie od Prezesa Zarządu Emitenta - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki
2019-12-10 ESPI Zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu Voicetel Investments Sp. z o.o. - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki
2019-12-10 ESPI Informacja o dokonaniu transakcji przez osobę prawną blisko związaną z członkami zarządu Emitenta
2019-12-10 ESPI Zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu Voicetel Communications Sp. z o.o. - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki
2019-12-06 ESPI Zawiadomienie od akcjonariusza Voicetel Communications S.A. - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki
2019-12-06 ESPI Zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu Voicetel Investments Sp. z o.o. - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki
2019-12-06 ESPI Zawiadomienie od Prezesa Zarządu Emitenta - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki
2019-12-06 ESPI Informacja o dokonaniu transakcji przez osobę prawną blisko związaną z członkami zarządu Emitenta
2019-12-04 ESPI Informacja o dokonaniu transakcji przez osobę prawną blisko związaną z członkami zarządu Emitenta
2019-12-03 ESPI Zawiadomienie od akcjonariusza Voicetel Communications S.A. - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki
2019-12-03 ESPI Zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu Voicetel Investments Sp. z o.o. - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki
2019-12-03 ESPI Zawiadomienie od Prezesa Zarządu Emitenta - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki
2019-12-03 ESPI Informacja o dokonaniu transakcji przez osobę prawną blisko związaną z członkami zarządu Emitenta
2019-11-29 EBI Zmniejszenie kary pieniężnej nałożonej na emitenta
2019-11-20 ESPI Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A. na dzień 20 grudnia 2019 r.
2019-11-20 EBI Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A. na dzień 20 grudnia 2019 r.
2019-11-14 EBI Raport okresowy za III kwartał 2019 r.
2019-10-18 EBI Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
2019-10-16 EBI Złożenie odwołania od Uchwały nr 1061/2019
2019-09-23 EBI Wypełnienie obowiązku sporządzenia analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez Spółkę
2019-09-20 EBI Zawarcie Umowy ze Spółką zależną Voicetel Development Sp. z o.o.
2019-09-20 EBI Zatwierdzenie aktualizacji Strategii Voicetel Communications S.A. na lata 2019-2022
2019-09-20 EBI Konwersja wierzytelności przysługujących Voicetel Investments Sp. z o.o.
2019-08-14 EBI Utrzymanie przez GPW decyzji z Uchwały 583/2019
2019-07-19 EBI Życiorysy zawodowe nowych Członków Rady Nadzorczej
2019-07-17 ESPI Wykaz akcjonariuszy posiadających conajmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Voicetel Communications S.A.
2019-07-15 ESPI Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Voicetel Communications S.A. w dniu 15.07.2019 r.
2019-07-15 EBI Zmiany w składzie Zarządu Voicetel Communications S.A.
2019-07-15 EBI Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Voicetel Communications S.A.
2019-07-15 EBI Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Voicetel Communications S.A. w dniu 15.07.2019 r.
2019-06-26 EBI Nałożenie na Emitenta kary pieniężnej Voicetel Communications Spółka Akcyjna
2019-06-26 EBI Zawieszenie obrotu akcjami
2019-06-18 ESPI Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A. na dzień 15 lipca 2019 roku
2019-06-18 EBI Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A. na dzień 15 lipca 2019 roku
2019-06-17 EBI Zmiana animatora rynku
2019-06-17 EBI Korekta raportu rocznego za rok 2018
2019-06-16 EBI Raport roczny za rok 2018
2019-06-04 EBI Zawieszenie obrotu akcjami Spółki Voicetel Communications Spółka Akcyjna
2019-05-30 EBI Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 i 2019
2019-05-29 EBI Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2018 Voicetel Communications Spółka Akcyjna
2019-05-29 EBI Wypowiedzenie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 Voicetel Communications Spółka Akcyjna
2019-05-27 EBI Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
2019-05-14 EBI Raport okresowy za I kwartał 2019 r.
2019-03-19 ESPI Zawiadomienie od akcjonariusza Voicetel Communications S.A. - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki
2019-03-19 ESPI Zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu Emitenta - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki
2019-03-19 ESPI Zawiadomienie od Prezesa Zarządu Emitenta - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki
2019-03-19 ESPI Informacja o dokonaniu transakcji przez osobę prawną blisko związaną z członkami zarządu Emitenta
2019-03-06 ESPI Zaciągnięcie pożyczki od głównego akcjonariusza.
2019-03-01 ESPI Informacja o dokonaniu transakcji przez osobę prawną blisko związaną z członkami zarządu Emitenta
2019-03-01 ESPI Zawiadomienie od akcjonariusza Voicetel Communications S.A. - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki
2019-03-01 ESPI Zawiadomienie od Prezesa Zarządu Emitenta - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki
2019-03-01 ESPI Zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu Emitenta - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki
2019-02-14 EBI Raport okresowy za IV kwartał 2018 r.
2019-01-07 EBI Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku
Data / okres Typ Wydarzenie
2018-12-27 ESPI Zawiadomienie od Prezesa Zarządu Emitenta - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki
2018-12-27 ESPI Zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu Emitenta - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki
2018-12-27 ESPI Informacja o dokonaniu transakcji przez osobę prawną blisko związaną z członkami zarządu Emitenta
2018-12-27 ESPI Zawiadomienie od akcjonariusza Voicetel Communications S.A. - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki
2018-12-07 ESPI Zawiadomienie od Prezesa Zarządu Emitenta - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki
2018-12-07 ESPI Zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu Emitenta - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki
2018-12-07 ESPI Informacja o dokonaniu transakcji przez osobę prawną blisko związaną z członkami zarządu Emitenta
2018-12-07 ESPI Zawiadomienie od Prezesa Zarządu Emitenta - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki
2018-11-15 EBI Korekta raportu za III kwartał 2018 roku
2018-11-14 EBI Raport okresowy za III kwartał 2018 roku
2018-10-03 ESPI Zaciągnięcie pożyczki od głównego akcjonariusza
2018-08-30 ESPI Zaciągnięcie pożyczki od głównego akcjonariusza
2018-07-18 ESPI Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Voicetel Communications S.A.
2018-06-29 ESPI Zaciągnięcie pożyczki od głównego akcjonariusza
2018-06-29 ESPI Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Voicetel Communications S.A. w dniu 29.06.2018 r
2018-06-29 EBI Korekta raportu bieżącego (11/2018) dotyczącego treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Voicetel Communications S.A.
2018-06-29 EBI Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Voicetel Communications S.A. w dniu 29.06.2018 r.
2018-06-01 ESPI Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A. na dzień 29 czerwca 2018 roku
2018-06-01 EBI Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A. na dzień 29 czerwca 2018 roku
2018-05-31 EBI Raport roczny za rok 2017
2018-05-15 EBI Periodical report of Voicetel Communications S.A. for the first quarter of 2018
2018-05-09 ESPI Loan raised from the major shareholder
2018-05-09 EBI Zaciągnięcie pożyczki od głównego akcjonariusza.
2018-05-08 ESPI Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Voicetel Communications S.A.
2018-05-08 EBI Resolutions adopted at the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Voicetel Communications S.A.
2018-04-16 ESPI Amended numbering scheme of current reports
2018-04-10 ESPI Calling the Extraordinary General Meeting of Voicetel Communications S.A. scheduled for 7 May 2018.
2018-04-10 EBI Calling the Extraordinary General Meeting of Voicetel Communications S.A. scheduled for 7 May 2018
2018-03-29 ESPI Partnership agreement executed
2018-03-21 EBI Resolution no. 261/2018 adopted by the Board of the Warsaw Stock Exchange concerning the first day on which the ordinary bearer shares are to be listed
2018-03-14 EBI Resolution of the Warsaw Stock Exchange no. 196/2018 of 13 March 2018 on the introduction of ordinary bearer shares to the alternative trading system in the NewConnect market
2018-02-22 ESPI Registration of the amended Company’s Constitution at the National Court Register (KRS)
2018-02-22 EBI Registration of the amended Company’s Constitution at the National Court Register (KRS)
2018-02-14 EBI Periodical report of Voicetel Communications S.A. for the fourth quarter of 2017
2018-02-12 ESPI Loan raised from the major shareholder
2018-01-22 ESPI Loan raised from the major shareholder of Voicetel Communications S.A.
2018-01-08 EBI Agenda for the release of periodical reports in 2018
Data / okres Typ Wydarzenie
2017-12-18 ESPI Information about the transaction carried out by a legal person closely connected to the members of the Management Board of the Issuer
2017-12-18 EBI Changes in the composition of the Supervisory Board of Voicetel Communications S.A.: supplementation of EBI Report no. 23/2017 of Voicetel Communications S.A.
2017-12-14 ESPI Raising a loan from the main shareholder
2017-12-12 EBI Execution of an agreement with Autoryzowany Doradca to introduce series A and B shares into ASO NewConnect
2017-11-20 ESPI Notice by the Deputy President of the Management Board of the Issuer – information about the changed share in the Company’s shareholding
2017-11-20 ESPI Notice by the President of the Management Board of the Issuer – information about the changed share in the Company’s shareholding
2017-11-20 ESPI Notice by the shareholder of Voicetel Communications S.A. – information about the changed share in the Company’s shareholding
2017-11-20 ESPI Information about the transaction carried out by a legal person closely connected to the members of the Management Board of the Issuer
2017-11-17 ESPI Notice by the Deputy President of the Management Board of the Issuer – information about the changed share in the Company’s shareholding caused by the removal of the registered pledge on the Issuer’s shares
2017-11-17 ESPI Notice by the President of the Management Board of the Issuer – information about the changed share in the Company’s shareholding caused by the removal of the registered pledge on the Issuer’s shares
2017-11-17 ESPI Notice by a shareholder of Voicetel Communications S.A. – information about the changed share in the Company’s shareholding caused by the removal of the registered pledge on the Issuer’s shares
2017-11-17 ESPI Information about the transaction carried out by a legal person closely connected to the members of the Management Board of the Issuer
2017-11-16 ESPI Removal of the registered pledge on the Issuer’s shares
2017-11-14 EBI Periodical report of Voicetel Communications S.A. for the 3rd quarter of 2017
2017-11-09 ESPI List of shareholders who own at least 5% of the number of votes at the Annual General Meeting of Voicetel Communications S.A.
2017-11-08 EBI Resolutions adopted at the Extraordinary General Meeting of Voicetel Communications S.A.
2017-11-08 EBI Changes in the composition of the Supervisory Board of Voicetel Communications S.A.
2017-10-27 ESPI Early buy-back of type A bonds
2017-10-27 ESPI Taking a loan from the main shareholder
2017-10-27 EBI Early buyout of series A bonds
2017-10-13 ESPI Calling of the Annual General Meeting of Voicetel Communications S.A. to be held on 8 November 2017
2017-10-13 ESPI Notice by the Deputy President of the Management Board of the Issuer – information about the changed share in the general number of votes of Voicetel Communications S.A.
2017-10-13 ESPI Notice by the President of the Management Board of the Issuer – information about the changed share in the general number of votes of Voicetel Communications S.A.
2017-10-13 ESPI Notice of the changed share in the general number of votes of the Issuer
2017-10-13 ESPI Information about the transaction carried out by a legal person closely connected to the members of the Management Board of the Issuer
2017-10-13 EBI Summoning of the Extraordinary General Meeting of Voicetel Communications S.A. for 8 November 2017
2017-10-12 ESPI Resolution of the Management Board concerning the early buy-back of type A bonds
2017-10-11 ESPI Information from a shareholder about the completion of the accelerated book-building (ABB) procedure
2017-09-28 ESPI Information from a shareholder about the execution of the annex to the agreement made with an investment company
2017-09-25 ESPI Registration of the Issuer’s changed business seat and address at the Polish National Court Register (KRS)
2017-09-25 EBI Registration of the change of the issuer’s registered seat and address at the National Court Register [KRS]
2017-09-20 ESPI Launching of the commercialisation of Maya product
2017-09-19 ESPI Execution of the lock-up agreement
2017-09-14 ESPI Information from a shareholder about the execution of an agreement with an investment company in view of the contemplated transaction on Voicetel Communications S.A. shares
2017-09-11 ESPI Notice by a shareholder of the Company
2017-08-24 ESPI Sale of shares in the Issuer’s subsidiary
2017-08-23 ESPI Starting talks about the sale of shares in Speech Guru sp. z o.o., a subsidiary
2017-08-09 EBI Periodical report for the 2nd quarter of 2017
2017-08-04 EBI Change of the date of transferring the quarterly report for the 2nd quarter of 2017
2017-07-03 ESPI Execution of the agreement made to implement BrillianceTM technology
2017-06-30 EBI Curriculum Vitae of the new member of the Supervisory Board of Voicetel Communications S.A. – rectification of EBI Report no. 15/2017
2017-06-30 EBI Supplementation of EBI Report no. 14/2017 – Changes in the composition of the Supervisory Board of Voicetel Communications S.A.
2017-06-29 ESPI List of shareholders who own at least 5% of the number of votes at the Annual General Meeting of Voicetel Communications S.A.
2017-06-29 EBI Changes in the composition of the Supervisory Board of Communications S.A.
2017-06-29 EBI Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Voicetel Communications S.A.
2017-06-02 ESPI Calling the Annual General Meeting of Voicetel Communications S.A. to be held on 28 June 2017
2017-06-02 EBI Convening of the Annual General Meeting of Voicetel Communications S.A. scheduled for 28 June 2017
2017-06-02 EBI Rectification of the single and consolidated annual report for 2016
2017-05-30 ESPI Rectification of the earnings made by Voicetel Communications S.A. in 2016
2017-05-15 EBI Periodical report for the 1st quarter of 2017
2017-04-28 ESPI Entry to the register of pledges of the Pledge Registry on the Issuer’s shares
2017-04-21 ESPI Notice by a shareholder of Voicetel Communications S.A. – information about a pledge agreement made on the Issuer’s shares
2017-04-21 ESPI Notice by the President of the Management Board of the Issuer – information about the pledge agreement made on Voicetel Communications S.A. shares
2017-04-21 ESPI Notice by the Deputy President of the Management Board of the Issuer – information about the pledge agreement made on Voicetel Communications S.A. shares
2017-04-21 ESPI Information about the pledge made on the Company shares by a legal person closely connected to the members of its Management Board
2017-04-14 ESPI Issuance and assignment of type A bonds of Voicetel Communications S.A.
2017-04-14 EBI Issuance and assignment of Series A bonds of Voicetel Communications S.A.
2017-04-10 EBI Single and consolidated annual report for 2016
2017-03-30 ESPI Resolution of the Management Board on the issuance of type A bonds of Voicetel Communications S.A.
2017-03-30 EBI Resolution of the Management Board concerning the issuance of Series A bonds of Voicetel Communications S.A.
2017-03-29 ESPI Completion of the first stage of preparatory works on the DiallaTM module
2017-03-20 ESPI Execution of the agreement to provide bonds in a private offer
2017-03-17 EBI Change of the date for transferring the annual report for 2016
2017-03-13 ESPI Notice of the changed share in the general number of votes of the Issuer
2017-03-13 ESPI Notice of the changed share in the general number of votes of the Issuer
2017-03-13 ESPI Notice of the changed share in the general number of votes of the Issuer
2017-03-13 ESPI Transaction on shares made by a legal person closely connected to the member of the management board of the Issuer
2017-03-13 ESPI Transaction on shares made by the Deputy President of the Management Board of the Issuer
2017-03-13 ESPI Transaction on shares made by the President of the Management Board of the Issuer
2017-03-09 ESPI List of shareholders who own at least 5% of the number of votes at the Annual General Meeting of Voicetel Communications S.A.
2017-03-08 EBI Resolutions adopted at the Extraordinary General Meeting of Voicetel Communications S.A.
2017-03-03 EBI Rectification of the periodical report for the 4th quarter of 2016
2017-02-14 EBI Consolidated quarterly report of Voicetel Communications S.A. for the 4th quarter of 2016
2017-02-10 ESPI Calling of the Extraordinary General Meeting of Voicetel Communications S.A. to be held on 8 March 2017
2017-02-10 EBI Convening of the Extraordinary General Meeting of Voicetel Communications S.A. scheduled for 8 March 2017
2017-01-25 EBI Report publishing schedule in 2017
Data / okres Typ Wydarzenie
2016-12-21 ESPI Transaction on shares carried out by a member of the supervisory board of the
2016-12-21 EBI Election of the auditor to assess the financial report for the fiscal/trading year 2016
2016-11-14 EBI Consolidated quarterly report of Voicetel Communications S.A. for the 3rd quarter of 2016
2016-10-06 ESPI Notice of the changed share in the general number of votes of the Issuer
2016-10-03 ESPI Execution of the agreement to provide Brilliance Dialogue Interface services
2016-08-12 EBI Consolidated quarterly report of Voicetel Communications S.A. for the 2nd quarter of 2016
2016-07-05 EBI Supplementation of the report no. 15/2016 – Changes in the composition of the Supervisory Board of Voicetel Communications S.A.
2016-06-29 ESPI List of shareholders who own at least 5% of the number of votes at the Annual General Meeting of Voicetel Communications S.A.
2016-06-29 EBI Changes in the composition of the Supervisory Board of Voicetel Communications S.A.
2016-06-29 EBI Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Voicetel Communications S.A.
2016-06-09 EBI Resolution of the Supervisory Board concerning the assessment of the motion of the Board on the allocation of the profit gained in 2015
2016-06-02 ESPI Calling of the Annual General Meeting of Voicetel Communications S.A. to be held on 29 June 2016
2016-06-02 EBI Convening of the Annual General Meeting of Voicetel Communications S.A. scheduled for 29 June 2016
2016-06-01 EBI Single and consolidated annual report for 2015
2016-05-13 EBI Consolidated quarterly report of Voicetel Communications S.A. for the 1st quarter of 2016
2016-05-05 EBI Resolution of the Management Board of the Warsaw Stock Exchange [GPW] concerning the setting of the first day of quotation of Series C and D shares
2016-04-25 EBI Resolution adopted by the Management Board of the Warsaw Stock Exchange concerning the launching of Series C and D shares of Voicetel Communications S.A. to be traded at the NewConnect market
2016-04-11 EBI Rectification of the EBI report no. 6/2016: execution of the agreement for commercial provision of the Brilliance Dialogue Interface service
2016-03-17 EBI Execution of the agreement for commercial provision of the Brilliance Dialogue Interface service
2016-02-15 EBI Consolidated quarterly report of Voicetel Communications S.A. for the 4th quarter of 2015
2016-02-12 EBI Rectification of the quarterly report covering the 3rd quarter of 2015
2016-02-10 EBI Change of date of the transfer of the periodical report for the 4th quarter of 2015
2016-01-28 EBI Change of the name and registered seat of the Issuer’s subsidiary
2016-01-28 EBI Report publishing schedule in 2016
Data / okres Typ Wydarzenie
2015-12-14 EBI Commencement of the pilot phase of Brilliance service in a nationwide network of health centres
2015-11-18 ESPI List of shareholders who own at least 5% of the number of votes at the Extraordinary General Meeting of Voicetel Communications S.A.
2015-11-18 EBI Resolutions adopted at the Extraordinary General Meeting of Voicetel Communications S.A.
2015-11-13 EBI Consolidated quarterly report of Voicetel Communications S.A. covering the 3rd quarter of 2015
2015-11-10 EBI Terms of transferring periodical reports in 2015
2015-10-08 ESPI Joining the ESPI system
2015-09-24 EBI Access to the EBI system
2015-09-24 EBI Filing a motion for the introduction of financial instruments of the Company to the alternative trading system in the NewConnect market