ESPI Report no. 9/2017

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. _dalej Emitent, Spółka_ niniejszym informuje, iż 17.03.2017 r. zawarł z Ventus Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie umowę na oferowanie obligacji serii A Emitenta _dalej Obligacji_ w ofercie prywatnej. O szczegółach dotyczących emisji Obligacji Emitent poinformuje niezwłocznie po podjęciu przez Zarząd Spółki uchwały o emisji obligacji serii A.

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Treść raportu 9/2017 na stronie PAP