Raport ESPI nr 9/2019

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. _dalej Emitent, Spółka_ informuje, że w dniu 19 marca 2019 r. otrzymał od spółki Voicetel Investments Sp. z o.o. – zawiadomienie w związku ze zmianą udziału w akcjonariacie Emitenta.

Podstawa Prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Zawiadomienie_-_Voicetel_Investments.PDF

Treść raportu 9/2019 na stronie PAP