Raport ESPI nr 35/2019

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. _dalej “Emitent” lub “Spółka”_ niniejszym pragnie poinformować, iż w dniu 20 grudnia 2019 r. w Kancelarii notarialnej przy ulicy Pniewskiego 6/2 w Gdańsku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta. Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Podstawa Prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Treść raportu 35/2019 na stronie PAP

NWZA Voicetel Communications S.A. 20.12.2019 r.