ESPI

Luty 2020

Styczeń 2020

Grudzień 2019

Raport ESPI nr 41/2019

Informacja o dokonaniu odpisów aktualizacyjnych

Data publikacji: 2019/12/28

Raport ESPI nr 40/2019

Zawiadomienie od akcjonariusza Voicetel Communications S.A. - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki

Data publikacji: 2019/12/23

Raport ESPI nr 39/2019

Informacja o dokonaniu transakcji przez osobę prawną blisko związaną z członkami zarządu Emitenta

Data publikacji: 2019/12/23

Raport ESPI nr 38/2019

Zawiadomienie od akcjonariusza Voicetel Communications S.A. - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Sółki

Data publikacji: 2019/12/23

Raport ESPI nr 37/2019

Informacja o dokonaniu transakcji przez osobę prawną blisko związaną z członkami zarządu Emitenta

Data publikacji: 2019/12/23

Raport ESPI nr 36/2019

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 grudnia 2019 r.

Data publikacji: 2019/12/21

Raport ESPI nr 35/2019

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Voicetel Communications S.A. w dniu 20.12.2019 r.

Data publikacji: 2019/12/20

Raport ESPI nr 34/2019

Korekta raportu ESPI 32/2019 Informacja o dokonaniu transakcji przez osobę prawną blisko związaną z członkami Zarządu Emitenta

Data publikacji: 2019/12/20

Raport ESPI nr 33/2019

Zawiadomienie od akcjonariusza Voicetel Communications S.A. - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki

Data publikacji: 2019/12/20

Raport ESPI nr 32/2019

Informacja o dokonaniu transkacji przez osobę prawną blisko związaną z członkami zarządu Emitenta

Data publikacji: 2019/12/20

Raport ESPI nr 31/2019

Zawiadomienie od Prezesa Zarządu Emitenta - korekta przekazanych zawiadomień w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie

Data publikacji: 2019/12/20

Raport ESPI nr 30/2019

Zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu Voicetel Investments Sp. z o.o. - korekta przekazanych zawiadomień w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie

Data publikacji: 2019/12/20

Raport ESPI nr 28/2019

Zawiadomienie od akcjonariusza Voicetel Communications S.A. - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki

Data publikacji: 2019/12/10

Raport ESPI nr 27/2019

Zawiadomienie od Prezesa Zarządu Emitenta - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki

Data publikacji: 2019/12/10

Raport ESPI nr 26/2019

Zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu Voicetel Investments Sp. z o.o. - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki

Data publikacji: 2019/12/10

Raport ESPI nr 25/2019

Informacja o dokonaniu transakcji przez osobę prawną blisko związaną z członkami zarządu Emitenta

Data publikacji: 2019/12/10

Raport ESPI nr 24/2019

Zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu Voicetel Communications Sp. z o.o. - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki

Data publikacji: 2019/12/10

Raport ESPI nr 23/2019

Zawiadomienie od akcjonariusza Voicetel Communications S.A. - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki

Data publikacji: 2019/12/06

Raport ESPI nr 21/2019

Zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu Voicetel Investments Sp. z o.o. - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki

Data publikacji: 2019/12/06

Raport ESPI nr 21/2019

Zawiadomienie od Prezesa Zarządu Emitenta - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki

Data publikacji: 2019/12/06

Raport ESPI nr 20/2019

Informacja o dokonaniu transakcji przez osobę prawną blisko związaną z członkami zarządu Emitenta

Data publikacji: 2019/12/06

Raport ESPI nr 19/2019

Informacja o dokonaniu transakcji przez osobę prawną blisko związaną z członkami zarządu Emitenta

Data publikacji: 2019/12/04

Raport ESPI nr 18/2019

Zawiadomienie od akcjonariusza Voicetel Communications S.A. - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki

Data publikacji: 2019/12/03

Raport ESPI nr 17/2019

Zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu Voicetel Investments Sp. z o.o. - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki

Data publikacji: 2019/12/03

Raport ESPI nr 16/2019

Zawiadomienie od Prezesa Zarządu Emitenta - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki

Data publikacji: 2019/12/03

Raport ESPI nr 15/2019

Informacja o dokonaniu transakcji przez osobę prawną blisko związaną z członkami zarządu Emitenta

Data publikacji: 2019/12/03

Listopad 2019

Lipiec 2019

Czerwiec 2019

Marzec 2019

Grudzień 2018

Październik 2018

Sierpień 2018

Lipiec 2018

Czerwiec 2018

Maj 2018

Kwiecień 2018

Marzec 2018

Luty 2018

Styczeń 2018

Grudzień 2017

Listopad 2017

ESPI Report no. 48/2017

Notice by the Deputy President of the Management Board of the Issuer – information about the changed share in the Company’s shareholding

Data publikacji: 2017/11/20

ESPI Report no. 47/2017

Notice by the President of the Management Board of the Issuer – information about the changed share in the Company’s shareholding

Data publikacji: 2017/11/20

ESPI Report no. 46/2017

Notice by the shareholder of Voicetel Communications S.A. – information about the changed share in the Company’s shareholding

Data publikacji: 2017/11/20

ESPI Report no. 45/2017

Information about the transaction carried out by a legal person closely connected to the members of the Management Board of the Issuer

Data publikacji: 2017/11/20

ESPI Report no. 44/2017

Notice by the Deputy President of the Management Board of the Issuer – information about the changed share in the Company’s shareholding caused by the removal of the registered pledge on the Issuer’s shares

Data publikacji: 2017/11/17

ESPI Report no. 43/2017

Notice by the President of the Management Board of the Issuer – information about the changed share in the Company’s shareholding caused by the removal of the registered pledge on the Issuer’s shares

Data publikacji: 2017/11/17

ESPI Report no. 42/2017

Notice by a shareholder of Voicetel Communications S.A. – information about the changed share in the Company’s shareholding caused by the removal of the registered pledge on the Issuer’s shares

Data publikacji: 2017/11/17

ESPI Report no. 41/2017

Information about the transaction carried out by a legal person closely connected to the members of the Management Board of the Issuer

Data publikacji: 2017/11/17

ESPI Report no. 40/2017

Removal of the registered pledge on the Issuer’s shares

Data publikacji: 2017/11/16

ESPI Report no. 39/2017

List of shareholders who own at least 5% of the number of votes at the Annual General Meeting of Voicetel Communications S.A.

Data publikacji: 2017/11/09

Październik 2017

Wrzesień 2017

Sierpień 2017

Lipiec 2017

Czerwiec 2017

Maj 2017

Kwiecień 2017

Marzec 2017

Luty 2017

Grudzień 2016

Październik 2016

Czerwiec 2016

Listopad 2015

Październik 2015