EBI Report no. 3/2016

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. (dalej Emitent, Spółka) niniejszym pragnie poinformować, iż uległa zmianie data przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu okresowego za IV kwartał 2015 roku. Nowy termin przekazania raportu to 15 lutego 2016 roku.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2016 r. nie uległy zmianie.
Aktualny harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 r.:
Raporty kwartalne:
(1) Raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku – w dniu 15.02.2016 r.,
(2) Raport kwartalny za I kwartał 2016 roku – w dniu 13.05.2016 r.,
(3) Raport kwartalny za II kwartał 2016 roku – w dniu 12.08.2016 r.,
(4) Raport kwartalny za III kwartał 2016 roku – w dniu 14.11.2016 r.

Raport roczny Spółki za rok 2015 zostanie opublikowany w dniu 01.06.2016 r.

Podstawa Prawna:

§ 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Treść raportu 3/2016 na stronie PAP