Raport EBI nr 30/2019

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. (dalej „Emitent” lub „Spółka”) niniejszym pragnie poinformować, iż w dniu 20 grudnia 2019 r. w Kancelarii notarialnej przy ulicy Pniewskiego 6/2 w Gdańsku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta. Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Podstawa Prawna:

4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO ‘Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.’

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Treść raportu 30/2019 na stronie PAP

NWZA Voicetel Communications S.A. – 20.12.2019 r.