Raport EBI nr 17/2019

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. (dalej Emitent, Spółka) informuje, że w związku z wygaśnięciem mandatów członków Zarządu, Rada Nadzorcza powołała na Prezesa Zarządu Dawida Wójcickiego oraz postanowiła, że Zarząd Spółki będzie jednoosobowy.

Informacje dotyczące Prezesa Zarządu:

Dawid Wójcicki – absolwent Informatyki i Ekonometrii na Uniwersytecie Gdańskim, doświadczony menedżer w firmach z branży IT, projektant oprogramowania, entuzjasta komunikacji między człowiekiem a maszyną, założyciel Voicetel Communications S.A.

Ścieżkę zawodową rozpoczął w Wirtualnej Polsce jako programista i project manager. W kolejnych latach współtworzył inkubator Bałtyckie Centrum Innowacji, gdzie między innymi koordynował rozwój projektów internetowych do fazy spin-off. Zainspirowany rozwojem technologii automatycznego dialogu głosowego i dynamicznym rozwojem chatbotów, zaczął pracować nad koncepcją, na bazie której narodziła się technologia Brilliance™. Pomysłodawca oraz kreator rozwoju innowacyjnego rynku botów dialogowych smart speech.

W grudniu 2012 roku – wraz z doświadczonym inwestorem giełdowym Krzysztofem Płachtą – założył firmę Voicetel Communications, w której zaangażowany jest w rozwój i komercjalizację technologii Brilliance™.

W związku z powołaniem Krzysztofa Płachty do Rady Nadzorczej Emitenta, Krzysztof Płachta nie został powołany na kolejną kadencję Wiceprezesa Zarządu Voicetel Communications S.A.

Podstawa Prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Treść raportu 17/2019 na stronie PAP