Raport EBI nr 13/2019

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż z dniem 18 czerwca 2019 Zarząd Spółki powziął wiadomość o zawieszeniu obrotami na rynku NewConnect akcjami Spółki Voicetel Communications S.A. oznaczonymi kodem PLVCTCM00019, zgodnie z Uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 549/2019. Zawieszenie obrotu akcjami obowiązuje od 19 czerwca 2019 r.

Podstawa Prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Treść raportu 13/2019 na stronie PAP