EBI Report no. 12/2017

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2017 roku, na godzinę 10:00 w Gdańsku, w Kancelarii Notarialnej Ewy Panc, przy ul. Pniewskiego 6 w Gdańsku.

W załączeniu do niniejszej informacji znajdują się:
1) pełna treść ogłoszenia,
2) projekty uchwał,
3) formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika,
4) informacje o kapitale zakładowym.
Zarząd Spółki informuje również o zmianie adresu korespondencyjnego.
Obecny adres do korespondencji:
Voicetel Communications S.A.
Kołobrzeska 12
80-394 Gdańsk

Podstawa Prawna:

§ 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na WZA 28.06.2017

Informacje o kapitale zakładowym spółki Voicetel Communications S.A. ZWZA 28.06.2017

Ogłoszenie o Zwołaniu WZA Voicetel Communications 28.06.2017

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel 28.06.2017

Treść raportu 12/2017 na stronie PAP