Raport EBI nr 11/2019

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w związku z wypowiedzeniem przez Spółkę umowy dotychczasowemu animatorowi rynku Copernicus Securities S.A., która przestanie obowiązywać z dniem 7 lipca 2019 roku, funkcję animatora rynku w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pełnić będzie NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Podstawa Prawna:

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.”

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Treść raportu 11/2019 na stronie PAP