Voicetel rozwija technologię smart speech i przygotowuje się do międzynarodowej ekspansji