Voicetel ze wzrostem zysku o ponad 180% w III kwartale