Określone frazy lub scenariusze

Alisa™ monitoruje zarówno pojedyncze wystąpienia zadanych fraz, jak i całe scenariusze obsługi klienta. Na podstawie pozyskanych informacji możesz opracować optymalny scenariusz obsługi klienta w twojej firmie.