Niezależność językowa

Bot głosowy z Brilliance™ może komunikować się na poziomie zbliżonym do ludzkiego w dowolnym języku.