Rozumienie

Robot pamięta, o czym była mowa przed chwilą i potrafi wnioskować z kontekstu rozmowy.