Bezstronny obserwator

Alisa™ to program komputerowy – nie ocenia i nie ingeruje. Rejestruje, analizuje i raportuje, dzięki czemu masz pewność, że dane, które otrzymasz, są rzetelnie uporządkowane i wolne od zawodnego czynnika ludzkiego.