ESPI Report no. 3/2016

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. dalej Emitent, Spółka niniejszym pragnie poinformować o podpisaniu w dniu 30.09.2016 r. umowy na komercyjne świadczenie usługi Interfejsu Dialogowego BrillianceTM. Kolejnym klientem Emitenta została firma będąca właścicielem pierwszej w Polsce porównywarki finansowej – Comperia.pl.

Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi umożliwiającej automatyzację części procesów telefonicznej obsługi klientów Comperia.pl. Obecnie usługa znajduje się w fazie testów wewnętrznych, natomiast do dyspozycji użytkowników końcowych oddana zostanie jeszcze w tym roku.

Zawarta umowa gwarantuje Emitentowi wynagrodzenie w wysokości 600.000 zł netto w zamian za 30 miesięcy świadczenia usługi Interfejsu Dialogowego BrillianceTM.

Podpisana w dniu 30.09.2016 r. umowa na świadczenie usługi BrillianceTM wpisuje się w strategię Emitenta zakładającą komercjalizację interfejsu dialogowego oraz dywersyfikację portfela klientów Grupy Kapitałowej Voicetel Communications S.A.

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Treść raportu 3/2016 na stronie PAP