ESPI Report no. 13/2017

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. _dalej Emitent, Spółka_ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 21 kwietnia 2017 r. powiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o dokonaniu zastawu na akcjach Spółki od Voicetel Investments Sp. z o.o. – osobę prawną blisko związaną z Prezesem Emitenta oraz Wiceprezesem Emitenta. Treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa Prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

VI Sp. z o.o. – Zawiadomienie KN – Zastaw na akcjach Voicetel Communications S.A.

Treść raportu 13/2017 na stronie PAP